logo

ประกาศเชิญชวน ปี ๒๕๕๙
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างซ่อม CCA ของระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ แบบ LN-๙๓ 29/12/2559
สอบราคาจ้างซ่อม CCA ของระบบเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ AN/APQ-159(V)-3 27/12/2559
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องเผาปลอบกระสุน 27/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD 26/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง ชุด CTVS บ.ข.๑๘ ข/ค 26/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ระบบ Video Tape Recorder ของ บ.จ.๗ 26/12/2559
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องทำลมขนาดใหญ่ 14/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ชุด Receiver and Transmitter เรดาร์ AN/APQ-153 06/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Pilot Display Unit ของ บ.จ.๗ 06/12/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับพ่นสีและใส่แหวนลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนวนไฟฟ้า ชนิด TP 06/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ชุด VTR ของ บ.ขฝ.๑  06/12/2559
สอบราคาซื้อเครื่องวัดกระแสตัวจุดระเบิด (Explosive Safety Digital Multimeter) 02/12/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ ชุด RT ของเรดาร์ควบคุมการยิง 18/11/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับอัดรัดปลอกและอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 03/11/2559
สอบราคาซื้อปืนไฟฟ้า (ครั้งที่ ๒) 03/11/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับขึ้นรูปปลอกและอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๑๐ มม. 01/11/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 05/10/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง High Pressure Compressor 05/10/2559
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร 30/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ชนิด TP 29/09/2559
สอบราคาซื้อปืนไฟฟ้า 29/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตและการบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 29/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร 29/09/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal. 7.62 mm.M60 29/09/2559 
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm. HK-33 29/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงการระเบิด (Thunder Flash) 26/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 23/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 23/09/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับกลึงส่วนปลายและลำตัวลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 19/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 19/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนเพื่อการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 19/09/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับอัดรัดและปั๊มท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 19/09/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ Jammer 100W 19/09/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU-131/A 19/09/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU-68 B/A 16/09/2559
สอบราคาซื้อขายอะไหล่ Portable X-Ray 16/09/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LAU-5002 B/A 16/09/2559
สอบราคาซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 16/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตเป้าหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 16/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับผลิตพลุและไพโรเทคนิค 16/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุนิรภัยป้องกันอันตรายสำหรับสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด ๒๐ มม. 16/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. ขนวนไฟฟ้า ชนิด TP 16/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 16/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิวและพ่นสีลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 16/09/2559
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบไฟฟ้า 16/09/2559
สอบราคาซื้อ RED DOT SIGHT 15/09/2559
สอบราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 15/09/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ Jammer 15W 15/09/2559
สอบราคาซื้อเครื่องตัดแหวนทองแดง 15/09/2559
สอบราคาซื้อเครื่องเจียระไนผิวราบ ระบบ NC 15/09/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ Jammer ๒๐-๕๐๐ MHz 06/09/2559
สอบราคาซื้อเครื่องวัดตัวจุดระเบิด (Explosive Safety Digital Multimeter) 31/08/2559
สอบราคาซื้อเครื่องเจียระไน 31/08/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ระบบเครื่องนับกระสุนปืนอัติโนมัติ แบบ DA-3/H 31/08/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับอบปลอกกระสุน และตัดปากปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 31/08/2559
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิจุดระเบิด (Automatic Explosion Temperature Tester) 31/08/2559
สอบราคาซื้อเครื่องกลึงแหวนลูกกระสุนขนาด ๒๐ มม. 31/08/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับเจียระไนลำตัวลูกกระสุน, รัดแหวน และกลึงแหวนลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 31/08/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับกลึงส่วนปลายและลำตัวลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 10/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงการระเบิด (Thunder Flash) 10/08/2559
สอบราคาซื้อ Tooling สำหรับอัดรีดและปั๊มท้ายปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 08/08/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ Portable X-Ray 08/08/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ Jammer 100W 05/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 05/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนเพื่อการเก็บรักษาและเคลื่อนย้ายลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 04/08/2559
สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Machine Cal. ๗.๖๒ mm.M๖๐ 04/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตหูแขวน ลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 02/08/2559
สอบราคาซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 02/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึกขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 02/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิวและพ่นสีลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 02/08/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตเบ้าหูแขวน ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 26/07/2559
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 26/07/2559
สอบราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 21/07/2559

 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430