logo

คัดเลือก
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
Flare, Infrared Countermeasure with Impulse Cartridge BBU-36/B จำนวน ๒๘,๕๐๐ นัด 21/12/2561
Cartridge, Cal. .50, Blank Plastic, Linked M9 จำนวน 200,000 EA 18/10/2561 
ซื้อ Flare, Infrared Countermeasure with Impulse Cartridge BUU-35/B จำนวน ๕.๐๐๐ นัด 11/10/2561 
จัดซื้อ Cartridge, 40mm, Practice จำนวน 10,000 EA 10/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาร์ควบคุมการยิง AN/APQ-159(V)-5 จำนวน ๑ รายการ 09/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแก้ไขลำตัวจรวดอากาศ ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว ชนิดหางพับแบบ MK40 ทอ. (rework) จำนวน ๕ รายการ 08/10/2561
ซื้ออะไหล่ระบบเป้าอากาศอัตโนมัติ (AGTS-36) จำนวน ๕ รายกา 08/10/2561
ซื้อ Grenade, 66 mm, Smoke จำนวน 200 EA 04/10/2561
ซื้อ Primer, Electric, M52A3B1 จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ EA 01/10/2561
จัดซื้อ Smoke Hand Grenade Fuze จำนวน 9,000 EA 01/10/2561
ซื้อ Cartridge, 7.62 mm, Blank Plastic, Linked M13 จำนวน 300,000 EA 01/10/2561
จัดซื้อ Cartridge, 5.56 mm, ฺBlank, จำนวน 400,000 EA 27/09/2561
ซื้อ Cartridge, 20 mm, TP-T จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด 27/09/2561
จัดซื้อ Cartridge, 5.56 mm, Ball, M855 จำนวน 1,200,000 EA 25/09/2561
ซื้อ Cartridge, 5.56 mm, Tracer, M865 จำนวน 100,00 EA 25/09/2561
จัดซื้อ Propellant, Cartridge, 20 mm, M50 series จำนวน ๔,๒๐๐ กก. 25/09/2561
ซื้อ Chaff Countermeasure with Impulse Cartridge จำนวน ๒๙,๔๐๐ นัด 25/09/2561
ซื้อ Cartridge, 9mm, Safety Bullet (Frangible Cartrisge) จำนวน 100,00 EA 19/09/2561
ซื้อชุดนิรภัยทำลายวัตถุระเบิด (EOD SUIT) จำนวน ๔ ชุด 14/09/2561
ซื้อปืนกลมือขนาด ๙ มม. พร้อมอุปกรณ์พิเศษ จำนวน ๒๐ ราการ 13/09/2561

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01