logo

ประกาศประกวดด้วยวิธี E-Bidding (ราคากลาง) ปี ๒๕๕๙
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน ๔ ชุด 19/10/2559
จัดซื้อระบบตรวจใต้ท้องรถยนต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ 06/10/2559
จัดซื้อระบบชุดเครื่องพ่นสีลูกระเบิด จำนวน ๑ เครื่อง 30/09/2559
จัดซื้อเครื่องวัดขนาด แบบ ๓ แกน ระบบ CNC จำนวน ๑ เครื่อง 16/09/2559
จัดซื้อเครื่องอัดช่องชนวนท้ายปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 15/09/2559
จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัดสำหรับควบคุมการผลิตลูกระเบิด อเนกประสงค์ จำนวน ๔ รายการ 15/09/2559
จัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ จำนวน ๗ รายการ 08/09/2559
จัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุแบบพกพา (Portable Jammer) จำนวน ๒ ชุด 05/09/2559
จัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๔๕๐ ตัว 05/09/2559
จัดซื้อเตาอบปลอกกระสุน ๒๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง 05/09/2559
จัดซื้อเครื่องเผาปากกระสุน ๒๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง 05/09/2559
จัดซื้อเครื่องตรวจขนาดปลอกกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 01/09/2559
จัดซื้อเครื่องอัดรูปปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑ เครื่อง 01/09/2559
จัดซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติควบคุมด้วยครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 30/08/2559
จัดจ้างซ่อมเครื่องอัดรูปปลอกกระสุน M103 ยี่ห้อ MANUHIN รุ่น GD จำนวน ๑ เครื่อง 30/08/2559
ซื้อเครื่องกลุง CNC กลึงส่วนปลายลูกกระสุน ขนาด ๒๐ - ๒๓ มม. 28/08/2559
ซื้อเครื่องบรรจุชนวนท้ายกระสุน ขนาด ๒๐ - ๓๐ มม.  28/08/2559
จัดซื้อชิ้นโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบ P-20-02 จำนวน 54,000 EA 25/08/2559
จัดซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-GP-BB-57 จำนวน 300 EA  25/08/2559
จัดซื้อวัสดุหลักสำหรับผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๓ รายการ 25/08/2559
ซื้องานระบบตรวจอาวุธ (X-Ray) จำนวน ๓ รายการ 22/04/2559
ซื้ออะไหล่เครื่องเอกซเรย์ จำนวน ๖ รายการ 22/04/2559
ซื้อเครื่่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) จำนวน ๑ ชุด 22/04/2559
จัดซื้องานระบบตรวจอาวุธ (X-Ray) จำนวน ๓ รายการ 01/04/2559
จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) จำนวน ๑ ชุด 29/03/2559
จ้างซ่อมเครื่องวานิชชนวนท้ายปลอกกระสุน .๕๐ นิ้ว และ ๒๐ มม. ยี่ห้อ MANURHIN รุ่น GC 335490C 26/02/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องบรรจุดินส่งกระสุน M103  MANURHIN รุ่น GC-460 26/02/2559
ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๔๑๐ ตัว 17/11/2558
จ้างซ่อมเครื่องกลึงแกนลูกกระสุน ขนาด .๕๐ นิ้ว 17/11/2558
ซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-GP-BB-57 13/11/2558
ซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-INERT-BB-57  13/11/2558
ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๔๑๐ ตัว 03/11/2558
ซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-GP-BB-57 จำนวน 500 EA 29/10/2558
ซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-INERT-BB-57 จำนวน 500 EA 29/10/2558
ระบบเครื่องช่วยฝึกยิงจำลองสำหรับอาวุธประจำกาย จำนวน ๑ ระบบ 28/10/2558
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-ray Explosive Inspection)  20/10/2558
ซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุแบบพกพา (Portable Jammer) 15/10/2558
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์หา Grain Size ของโลหะและโลหะผสม 15/10/2558
ซื้อเครื่องกลึงและกัด CNC ชนิดเคลื่อนที่ ๓ แกน (CNC Turning Center) 12/10/2558
ซื้อเครื่องตัดปากปลอกและกลึงขอบจานท้ายปลอกกระสุน 06/10/2558
ซื้อเครื่องตัดโลหะระบบไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser Cutting Machine) 06/10/2558
ซื้อเครื่องลับคมดอกเอ็นมิลและดอกสว่าน 28/08/2558
ซื้อเครื่องใส่แหวนทองแดงลูกกระสุนแบบอัติโนมัติ 28/08/2558
ซื้อเครื่องกลึง CNC กลึงส่วยปลายลูกกระสุน ขนาด ๒๐-๒๓ มม. 28/08/2558
ซื้อเครื่องบรรจุชนวนท้ายกระสุน ขนาด ๒๐-๓๐ มม. 28/08/2558
ซื้อเครื่องผสมสารเคมี ขนาด ๒๐ ลิตร 28/08/2558
ซื้อเครื่องทำเครื่องหมายบนปลอกกระสุนและลูกกระสุน ขนาด ๒๐-๒๓ มม. 28/08/2558
ซื้อเครื่องหาจุดเดือดจุดหลอมเหลว 27/08/2558
ซื้อรถลากลูกระเบิดด้วยมือ ขนาด ๓ ตัน (Hand Pallet Truck) 24/08/2558
ซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวของโลหะ 24/08/2558
ซื้อเครื่องเชื่อม MIG แบบใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 24/08/2558
ซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 25/05/2558

 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430