logo

ประกาศประกวดด้วยวิธี E-Bidding (ประกาศ) ปี ๒๕๕๙
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อระบบตรวจใต้ท้องรถยนต์ พร้อมติดตั้ง 06/10/2559
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัดสำหรับควบคุมดารผลิตลูกระเบิดเอนกประสงค์ 30/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุแบบพกพา (Portable Jammer) 22/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดรูปปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 22/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจขนาดปากปลอกกระสุน 22/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องเผาปากปลอกกระสุน ๒๐ มม. 22/09/2559
ประกวดราคาซื้อเตาอบบกระสุน ๒๐ มม. 22/09/2559
ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน 22/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องวันขนาดแบบ ๓ แกน ระบบ CNC 16/09/2559
ประกวดราคาซื้อระบบขุดเครื่องพ่นสีลูกระเบิด 15/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดช่อนชนวนท้ายปลอกกระสุน 15/09/2559
ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 3A 15/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ 08/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ 08/09/2559
ประกวดราคาซื้อเหล็กเหนี่ยวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L400-INERT-BB57 08/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างคราบน้ำมันลูกกระสุน 01/09/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 30/08/2559
ประกวดราคาซื้อจ้างซ่อมเครื่องอัดรูปปลอกกระสุน M103 ยี่ห้อ NAMURHIN รุ่น GD 30/08/2559
ประกวดราคาซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ P-20-02 25/08/2559
ประกวดราคาซื้อเหล็กเหนียวหล่อขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบที่ L500-GP-BB-57 25/08/2559
ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักสำหรับผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. 25/08/2559

 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430