logo

ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้ออาวุธนำวิถีอากาศศุ่อากาศ IRIS-T สำหรับฝึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set 24/05/2560
จัดซื้อพัสดุ CAD/PAD ของ บ.จ.๗ (Alpha Jet) จำนวน ๗ รายการ 11/05/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง SUU-20/A, SUU-20 B/A จำนวน ๑๙ รายการ 11/05/2560
จัดซื้อ Quick Disconnect Connector (QDC) จำนวน 12 Sets 11/05/2560
จัดซื้อ Cartridge, 27mm x 145 DM113 FAP with Link จำนวน 1,800 EA 0305/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Auto Cal. 20 mm.M39A3 (RH, LH) จำนวน ๒ รายการ 16/01/2560
จัดซื้อ Impulse Cartridge (BBU-36/B) จำนวน 5,000 EA 07/03/2560
จัดซื้อพัสดุใช้สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างอากาศยานและระบบ Avionics รวมทั้งระบบอาวุธของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 06/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเป้าอากาศอัติโนมัติ จำนวน ๒ รายการ 03/03/2560
จัดซื้อ CARTRIDGE CHAFF RR-170 WITH CTG.IMPULSE, BBU-35/B จำนวน 19,000 Sets 03/03/2560
จัดซื้อ FLARE MJU-7A/B COUNTERMEASURE WITH CTG.IMPULSE, BBU-36B จำนวน 14,500 Sets 02/03/2560
จัดซื้อชุดนิรภัยเก็บวัตถุระเบิด (Bomb Suit) จำนวน ๔ ชุด 02/03/2560
จัดซื้อปืนกลเบา ขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๑๖ กระบอก 21/02/2560
จัดซื้อ Cartridge, 5.56 MM, Ball, M193 จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ นัด 06/02/2560
จัดซื้อพัสดุ CAD/PAD ของ บ.จ.๗ (Alpha Jet) จำนวน ๗ รายการ 06/02/2560
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง TER-9/A จำนวน ๖ รายการ 30/01/2560
จัดซื้อ Cartridge, 40MM, White Star, Parachute, M583A1 จำนวน 1,000 EA 26/01/2560
จัดซื้อชุดดัดแปร (Conversion Kit) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด, สายสะพาย (M4 3-Pt TacTical sling) จำนวน 3,501 EA, Cartridge, 5.56 mm, Ball M855 จำนวน ๒๐,๐๐๐ นัด และอะไหล่ซ่อมบำรุงโครงปืนส่วนล่าง (Lower Receiver) และอื่นๆ จำนวน ๗๐ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ 23/01/2560
จัดซื้อ Cartridge, 9mm Ball (115 Grain) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ นัด 12/01/2560
จัดจ้างซ่อม New Captive Missile, Front Section (Guidance Section, Training Missile) จำนวน 1 Each 12/01/2560
จัดจ้างซ่อม Proximity Fuze Assy จำนวน 1 Each 12/01/2560
จัดซื้อ CARTRIDGE, CAL. .50 API M8 with Link M9 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ นัด 11/01/2560
จัดซื้ออาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ IRIS-T สำหรับฝึก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 Set 13/12/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Auto Cal.20 mm.M61A1 จำนวน ๑ รายการ 06/12/2559
จัดจ้างซ่่อมอะไหล่ระบบ Weapon Delivery and Navigation System (WDNS) ของ บ.จ.๗ จำนวน ๕ รายการ 06/12/2559
จัดจ้างซ่อม Pressure Vessel ของ LRU XMTR บ.ข.๑๙/ จำนวน ๑ รายการ 06/12/2559
จัดซื้อพัสดุ CAP/PAD ของ บ.ขฝ.๑ (L-39) จำนวน ๑ รายการ 01/12/2559
จัดซื้อ Cartridge 7.62mm. 4 Ball M80, 1TR M62 Linked, M13 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ นัด 01/12/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Gun Auto Cal. 20 mm.M39A3 (RH,LH) จำนวน ๒ รายการ 01/12/2559
จัดซื้อ อะไหล่ระบบ Armament Control System ของ บ.จ.๗ จำนวน ๑ รายการ 30/11/2559
จ้างซ่อม Python-4 Training Guidance Section Repair จำนวน ๑ รายการ 23/11/2559
จ้างซ่อม New Captive Missile, Front Section (Guidance Section, Training Missile) จำนวน 1 Each 23/11/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Bomb Rack MAU-40/A, MAU-50/A จำนวน ๖ รายการ 18/11/2559
จัดซื้อ Brass Cup จำนวน 120,000 EA 21/10/2559
จัดซื้อ Igniter MK125 จำนวน 2,000 EA 21/10/2559
 จัดซื้อ Bomb Suit จำนวน ๒ ชุด 30/09/2559 
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Carbine Cal. 5.56 mm.M4 จำนวน ๗๕ รายการ 20/09/2559
จัดซื้ออะไหล่ Doppler Navigation System (DNS) ของ บ.จ.๗ จำนวน ๒ รายการ 15/09/2559
จัดซื้อ Propellant, Cartridge, 20 mm. M50 Series จำนวน ๔,๐๐๐ กก. 15/09/2559
จัดซื้อ Cartridge, 5.56 mm, Tracer, M196 จำนวน 100,000 EA 15/09/2559
จัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (Jammer) จำนวน ๑ ชุด 15/09/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 09/09/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงและปรับเทียบมาตรฐานระบบควบคุมการยิง Skyguard-XM จำนวน ๑ งาน 07/09/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray) จำนวน ๑ งาน (๑๒ ชุด) 07/09/2559
จัดซื้อ Smoke Hand Grenade Fuze จำนวน 1,100 EA 05/09/2559
จัดซื้อ Cartridge, 5.56 mm. Tracer, M196 จำนวน 200,000 EA 05/09/2559
จัดซื้อ Cartridge, Caliber .50 Blank (Plastic), Linked M9 จำนวน 100,000 EA 05/09/2559
จัดซื้อ Miniflare จำนวน 1,000 Sets 05/09/2559
จัดซื้อพัสดุ CAD/PAD จำนวน ๒ รายการ 05/09/2559
จัดซื้อ Cartridge, 5.56 mm Blank จำนวน 500,000 EA 05/09/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงและปรับเทียบมาตรฐานระบบควบคุมการยิง Skyguard-XM จำนวน ๑ งาน 05/09/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องทดสอบกระสุน จำนวน ๑ เครื่อง 05/09/2559
จัดซื้อ Smoke Hand Grenade Fuze จำนวน 1,100 EA 09/08/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray) จำนวน ๑ งาน (๑๒ ชุด) 27/07/2559

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430