logo

ประกาศ ผลผู้ชนะ (วิธีพิเศษ) ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง ผู้เสนอราคาดีที่สุด วันที่ประกาศ
                                                                                                 

 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430