logo

ประกาศประกวดด้วยวิธี E-Bidding (ราคากลาง) ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Avionics Intermediate Shop (AIS) จำนวน ๗ รายการ 22/06/2560
จัดจ้างซ่อมเครื่องวานิชขนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด .50" และ 20 MM. จำนวน ๑ เครื่อง 27/04/2560
จัดซื้ออะไหล่ X-RAY รุ่น HS100100T จำนวน ๖ รายการ 20/04/2560 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430