แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๖๕
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๖๕ (ฉบับที่ ) หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 108) 05-05-65
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 107) 05-05-65
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่  106) 14-02-65
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่  105) 14-02-65
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่  104) 25-01-65
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่  103) 03-12-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่  102) 03-12-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่  101) 03-12-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 100) 18-11-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 99 ) 29-10-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 98 ) 29-10-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 97 ) 16-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 96 ) 16-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 95 ) 16-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 94 ) 16-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 93 ) 16-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 92 ) 07-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 91 ) 07-09-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 90 ) 07-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 89 ) 07-09-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 88 ) 07-09-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 87 ) 07-09-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 86 ) 07-09-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 85 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 84 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 83 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 82 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 81 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 80 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 79 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 78 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 77 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 76 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 75 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 74 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 73 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 72 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 71 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 70 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 69 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 68 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 67 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 66 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 65 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 64 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 63 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 62 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 61 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 60 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 59 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 58 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 57 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 56 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 55 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 54 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 53 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 52 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 51 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 50 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 49 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 48 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 47 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 46 ) 30-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 45 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 44 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 43 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 42 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 41 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 40 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 39 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 38 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 37 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 36 ) 30-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 35 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 34 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 33 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 32 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 31 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 30 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 29 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 28 ) 30-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 27 )  30-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 26 ) 27-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 25 )  27-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 24 )  27-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 23 )  27-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 22 ) 27-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 21 )  27-08-64 
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 20 )  27-08-64
 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 19 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 18 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 17 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 16 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 15 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 14 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 13 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 12 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 11 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 10 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 9 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 8 )   27-08-64 
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 7 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 6 )   27-08-64 
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 5 ) 27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 4 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 3 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 2 )  27-08-64
แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 65 (ฉบับที่ 1 )   27-08-64 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01