logo

ราคากลาง  (E-Bidding ราคากลาง)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 22 รายการ 21/06/2565
ซื้อผงโลหะแมกนีเซียม ขนาด 325 mesh จำนวน 250 กก. 14/06/2565
จ้างซ่อม Front Section ของ Litening Pod จำนวน ๑ งาน  09/06/2565
ซื้อสายสะพายปืนชนิดหนังและฝักดาบปลายปืนชนิดหนัง จำนวน 4 รายการ 02/06/2565
ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 200 ตัว 27/05/2565
ซื้อสารแอมโมเนียมเปอร์คลอเรต ขนาด 400 ไมโครเมตร จำนวน 1,000 กก. 24/05/2565
ซื้อผงโลหะแมกนีเซียม ขนาด 325 mesh จำนวน 250 กก. 24/05/2565
ซื้อ Portable X-Ray จำนวน 1 ชุด 23/05/2565
ซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง 05/05/2565
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 95 รายการ 11/04/2565
ซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 22 รายการ 27/01/2565
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุดควบคุมป้อมปืนรถเกราะคอนดอร์ จำนวน 4 รายการ 14/01/2565
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสภาพผิวอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน 200 รายการ 14/01/2565
ซื้อวัสดุสันบสนุนการบำรุงรักษาลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 64 รายการ 17/12/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 50 รายการ 17/12/2564
ซื้อลำกล้องทดสอบแรงดันในรังเพลิง จำนวน 3 อัน 16/12/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ 16/12/2564
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) จำนวน 4 รายการ 14/12/2564
ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง Smokewinder จำนวน 15 รายการ 13/12/2564
ซื้อ Portable X-Ray จำนวน 1 ชุด 09/12/3564 
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตกระสุน จำนวน 60 รายการ 08/12/2564
ซื้ออะไหล่ Portable X-Ray จำนวน 3 รายการ 07/12/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 22 รายการ 03/12/2564
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหูแขวนลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 25 ปอนด์ จำนวน 3 รายการ 30/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ WACHUD ของ บ.ข.19/ก จำนวน 4 Each 24/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 95 รายการ 23/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน 26 รายการ 23/11/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 72 รายการ 23/11/2564
ซื้อสารเคมีเพื่อใช้สำหรับการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน ทอ. จำนวน 5 รายการ 22/11/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 88 รายการ 22/11/2564
ซื้อสารเคมีสำหรับการผลิดลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน 6 รายการ 19/11/2564
ซื้อชุดเครื่องมือวัดขนาดกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 1 ชุด 19/11/2564
ซื้อวัสดุประกอบรวมลูกระเบิดแสงวาบ ทอ. จำนวน 3 รายการซื้อวัสดุประกอบรวมลูกระเบิดแสงวาบ ทอ. จำนวน 3 รายการ 19/11/2564
จ้างซ่อมเครื่องกลึงขอบจานท้ายกระสุน ขนาด .50 นิ้ว CAL 20 MM.ยี่ห้อ MANURHIN หมายเลข 022 02 12 จำนวน 1 งาน 19/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ WACHUD ของ บ.ข.19/ก จำนวน 4 Each 18/11/2564
ซื้อวัสดุสำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 24 รายการ 18/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) ของ บ.ข.19/ก (F-16 A/B) จำนวน 25 รายการ 18/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถ V-150 จำนวน 87 รายการ87 รายการ 18/11/2564
ซื้อวัสดุสำหรับสร้างชิ้นส่วนอาวุธและอุปกรณ์สรรพาวุธ จำนวน 113 รายการ 17/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะคอนดอร์ จำนวน 114 รายการ 16/11/2564
ซื้อฝักดาบปลายปืน ปลยอ.5.56-2/ก สีดา จำนวน 1,000 อัน 12/11/2564
ซื้อลำกล้องทดสอบแรงดันในรังเพลิง จำนวน 3 อัน 12/11/2564
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm.M16 จำนวน 60 รายการ 10/11/2564
ซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 23 รายการ 09/11/2564
ซื้อวัสดุสร้างที่เก็บอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน 17 รายการ 05/11/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการประกอบรวมกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 18 รายการ 04/11/2564
ซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบ P-20-02 จำนวน 54,000 อัน 02/11/2564
ซื้อเครื่องขัดวัสดุกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 27/10/2564
ซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พร้อมรางติดอุปกรณ์แบบถอดประกอบ จำนวน 100 ใบ 20/10/2564
ซื้อเครื่องกลึงลําตัวลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จํานวน 1 เครื่อง 30/09/2564
ซื้อเครื่องอัดรีดปลอกกระสุน ขนาด 20 มม.จํานวน 1 เครื่อง 30/09/2564
ซื้อเครื่องรวบส่วนปลายลูกกระสุน ขนาด 20 มม.จํานวน 1 เครื่อง 30/09/2564
ซื้อเครื่องกลึงขอบจานท้ายและปาดปากปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. จํานวน 1 เครื่อง 30/09/2564
ซื้อเครื่องรัดแหวนทองแดงลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จํานวน 1 เครื่อง 30/09/2564

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01