พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณข้างกองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

010

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043