พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมคณะฯ
ดูงาน ณ บริษัท อาร์ วี คอนเนค เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

001

002

003

004

005

006

007

008

009