น.อ.วิฑูรย์ ชมจิตร รองผู้บังคับการกองบิน 2

เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมนายตรวจสรรพาวุธ กองบิน 2

เมื่อวันที่จันทร์ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองบิน 2 

19980

19988

19991

19995