ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมกิจกรรมโครงการ บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022