พลอากาศตรีนัทธี พงษ์แตง รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสำหรับนายทหารประทวนผู้ได้รับการบรรจุใหม่
และโครงการฝึกอบรมไฟฟ้าประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรวัตถุระเบิด รุ่น ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015