พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในการบวงสรวงกระทงประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013