นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของกำลังพล กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และ โครงการฝึกอบรมไฟฟ้าประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรวัตถุระเบิด รุ่น ๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016