นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน๔ (จว.นครสวรรค์)
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบสรรพาวุธ บ.T-50TH
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองบิน๔ (จว.นครสวรรค์)

001