นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร รองผู้บังคับการกองบิน ๒ (จว.ลพบุรี)
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบป้องกันตนเองของ ฮ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ (จว.ลพบุรี)

001

002

003