พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมสำหรับ นายทหารประทวนผู้ได้รับการบรรจุใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012