พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศและคณะ
ได้เข้าพบ นาย สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรรม
เพื่อมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อ ให้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

 

1592970670659

1592970671821

1592970672945

1592970674138