พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0069

IMG 0070

IMG 0072

IMG 0075

IMG 0076

IMG 0084

P1010238