พล.อ.ต.เอนก  นนทวงษ์ รอง จก.สพ.ทอ. และ รอง ผอ.ศป.ปส.สพ.ทอ.
เป็นประธานฯ เปิดนิทรรศการโครงการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด สพ.ทอ.
ประจำปี ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

 .

002

003

004

005