พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การตอนรับ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เยี่ยมชม ตู้ ATM ข้าวสารทหารอากาศ ณ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๓

2020 2716 200720

2020 3716 200720

2020 7716 200720

2020 10716 200720

2020 17716 200720

2020 19716 200720

2020 32716 200720

2020 34716 200720

2020 46716 200720