พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0175

IMG 0177

IMG 0185

IMG 0182

IMG 0191

IMG 0192

IMG 0189

IMG 0190

IMG 0194

IMG 0198