กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดโครงการ บริจาคโลหิต  ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

P1010071

P1010064

P1010065

P1010066

P1010068

P1010069

P1010070

P1010073

P1010074

P1010075

P1010076

P1010077