เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พล.อ.ท.ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ บก.สพ.ทอ.  และกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ใน สพ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23