พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เยี่ยมชมนวัตกรรมของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศโท ต่อพล  ออเขาย้อย
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

2020 0813

2020 1813

2020 2813

2020 3813

2020 4813

2020 5813

2020 6813

2020 7813

2020 8813

2020 9813

2020 11813

2020 12813

2020 13813

2020 14813

2020 16813

2020 17813

2020 18813

2020813