ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0026

IMG 0027

IMG 0028

IMG 0029

IMG 0030

IMG 0031

IMG 0032

IMG 0033

IMG 0034

IMG 0035

IMG 0036

IMG 0038

IMG 0038

IMG 0041

IMG 0042

IMG 0043

IMG 0044

IMG 0045

IMG 0046

IMG 0048

IMG 0049

IMG 0050