รอง จก.สพ.ทอ., รอง เสธ.สพ.ทอ.2 พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ และข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ กรว.4 สพ.ทอ.
ร่วมทำกิจกรรมในโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
ณ พื้นที่ กรว.4 สพ.ทอ.  

1597995428853 resized 20200821 024005625

1597995436061

1597995445390

1597995447455

1597995451884

1597995455046