พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0170

IMG 0171

IMG 0173

IMG 0175

IMG 0177

IMG 0180

IMG 0184

IMG 0185

IMG 0186

IMG 0188

IMG 0191

IMG 0194

IMG 0196

IMG 0199

IMG 0201

IMG 0208

IMG 0214

IMG 0216

IMG 0221

IMG 0227

IMG 0229

IMG 0230

IMG 0232

IMG 0236