กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการ
ร่วมฟังเทศน์ จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0498

IMG 0525

IMG 0536

IMG 0541

IMG 0545

IMG 0555

IMG 0558

IMG 0560

IMG 0561

IMG 0564

IMG 0565

IMG 0568

IMG 0569

IMG 0570

IMG 0575

IMG 0577

IMG 0582

IMG 0611