พลอากาศโท ต่อพล  ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และข้าราชการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๖๓
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

IMG 0705

IMG 0727

IMG 0759

IMG 0770

IMG 0779

IMG 0817

IMG 0852

IMG 0873

IMG 0883

IMG 0919

IMG 0956

IMG 0965

IMG 0968

IMG 0978