พลอากาศโท ต่อพล  ออเขาย้อย ส่งมอบตำแหน่งหน้าที่เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้แก่ พลอากาศโท เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 1099

IMG 1101

IMG 1104

IMG 1118

IMG 1122

IMG 1136

IMG 1140

IMG 1143

IMG 1147

IMG 1156

IMG 1168