พลอากาศตรี อดิเรก  สุวคนธ์  เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
รับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย โดยอาสากาชาด สภากาชาดไทย
รุ่น”หัวใจอาสากาชาด ๕๗” แฮปปี้ทีม
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 2027

IMG 2029

IMG 2039

IMG 2047

IMG 2054

IMG 2059

IMG 2062

IMG 2068

IMG 2074

IMG 2079

IMG 2082

IMG 2084

IMG 2098

IMG 2100

IMG 2138

IMG 2140

IMG 2159

IMG 2175