กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดโครงการ บริจาคโลหิต  ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔
วันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

P1010100

P1010092

P1010094

P1010095

P1010096

P1010097

P1010098

P1010101

P1010102

P1010104

P1010105