พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ   เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0036

IMG 0040

IMG 0042

IMG 0044

IMG 0046

IMG 0047

IMG 0049

IMG 0053

IMG 0057

IMG 0058

IMG 0059

IMG 0060

IMG 0061

IMG 0062

IMG 0063

IMG 0064

IMG 0065

IMG 0067

IMG 0069

IMG 0072

IMG 0074

IMG 0075

IMG 0077

IMG 0079

IMG 0081

IMG 0082

IMG 0085

IMG 0086

IMG 0089

IMG 0090

IMG 0092

IMG 0094

IMG 0096

IMG 0099

IMG 0100

IMG 0102

IMG 0103

IMG 0104

IMG 0105

IMG 0106

IMG 0109

IMG 0111

IMG 0112

IMG 0113

IMG 0114

IMG 0115

IMG 0116

IMG 0119

IMG 0121

IMG 0122

IMG 0124

IMG 0125

IMG 0126

IMG 0127

IMG 0128

IMG 0129

IMG 0130

IMG 0131

IMG 0132

IMG 0133

IMG 0134

IMG 0135

IMG 0137

IMG 0138

IMG 0139

IMG 0140

IMG 0142

IMG 0143

IMG 0144

IMG 0145

IMG 0146

IMG 0149

IMG 0150

IMG 0151

IMG 0152

IMG 0153

IMG 0154

IMG 0156

IMG 0157

IMG 0158

IMG 0160

IMG 0161

IMG 0163

IMG 0164

IMG 0165

IMG 0167

IMG 0168

IMG 0172

IMG 0173

IMG 0174

IMG 0175

IMG 0177

IMG 0179

IMG 0180

IMG 0181

IMG 0183

IMG 0184

IMG 0185

IMG 0186

IMG 0190

IMG 0191

IMG 0193

IMG 0194

IMG 0195

IMG 0200

IMG 0205

IMG 0208

IMG 0218

IMG 0225