พลอากาศตรีอดิเรก สุวคนธ์  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร  ช่างสรรพาวุธ รุ่น ๑๗ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

IMG 0249

IMG 0252

IMG 0254

IMG 0257

IMG 0259

IMG 0261

IMG 0262

IMG 0264

IMG 0265

IMG 0267

IMG 0268

IMG 0273