พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0307

IMG 0305

IMG 0309

IMG 0311

IMG 0312

IMG 0316

IMG 0318

IMG 0323

IMG 0328

IMG 0333

IMG 0339

IMG 0345

IMG 0351

IMG 0352

IMG 0353

IMG 0354

IMG 0358

IMG 0361