พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0023

IMG 0029

IMG 0037

IMG 0039

IMG 0046

IMG 0048

IMG 0049

IMG 0050

IMG 0051

IMG 0055

IMG 0056

IMG 0063

IMG 0068