โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ
ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๗
ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
โดยสำนักงานประกันสังคมกรุมเทพมหานคร พื้นที่ ๒

DSCF0339

DSCF0372

DSCF0324

DSCF0332

DSCF0333

DSCF0334

DSCF0335

DSCF0337

DSCF0341

DSCF0342

DSCF0345

DSCF0348

DSCF0353

DSCF0358

DSCF0360

DSCF0363

DSCF0370

DSCF0378

DSCF0383

DSCF0387

DSCF0388

DSCF0390

DSCF0392