พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้า กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

 IMG 0250

IMG 0252

IMG 0254

IMG 0257

IMG 0260

IMG 0265

IMG 0266

IMG 0270

IMG 0271

IMG 0272

IMG 0274

IMG 0277

IMG 0278

IMG 0279

IMG 0280

IMG 0283

IMG 0284

IMG 0291