พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชาของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารผู้ใหญ่ ฯ, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ครบรอบ ๗๒ ปี
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 IMG 0002

IMG 0003

IMG 0010

IMG 0020

IMG 0023

IMG 0025

IMG 0052

IMG 0053

IMG 0055

IMG 0056

IMG 0066

IMG 0068

IMG 0074

IMG 0086

IMG 0090

IMG 0100

IMG 0217

IMG 0219

IMG 0223

IMG 0230

IMG 0231

IMG 0256

IMG 0257

IMG 0259

IMG 0282

IMG 0287

IMG 0292

IMG 0295

IMG 0309