น้ำใจต้าน Covid-19 
บริษัท เซ็นทรัลสุพรีม จำกัด มอบแอลกอฮอล์ ๓๐ แกลลอน  ให้แก่ พล.อ.ท. เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.
เพื่อให้ข้าราชการ, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ สพ.ทอ.ใช้ในการทำความสะอาดและล้างมือตามมาตรการป้องกันการแผร่ระบาดของเชื้อ Covid-19
เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๔

 

822245

822246

822247