พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และคณะเดินทางมาเยี่ยมชม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    
โดยมีพลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ
ณ บก.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

 IMG 0480
IMG 0492
IMG 0499
IMG 0524
IMG 0530
IMG 0535
IMG 0541