พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0002

IMG 0003

IMG 0006

IMG 0009

IMG 0010

IMG 0017

IMG 0018

IMG 0021

IMG 0023

IMG 0025

IMG 0034