พลอากาศโทอร่าม สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 01
 
IMG 011
 
IMG 03
 
IMG 04
 
IMG 05
 
IMG 06
 
IMG 07
 
IMG 09
IMG 10
 
IMG 02