พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการ ด้านการส่งกำลังบำรุง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0243

IMG 0245

IMG 0247

IMG 0248

IMG 0249

IMG 0251

IMG 0252

IMG 0257

IMG 0259

IMG 0260

IMG 0264