พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสรรพาวุธ ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๙
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

IMG 0006

IMG 0008

IMG 0010

IMG 0012

IMG 0014

IMG 0015

IMG 0016

IMG 0017

IMG 0019

IMG 0021

IMG 0024