พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลังแสง
ระหว่าง นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี ผู้อำนวยการกองพัสดุสรรพาวุธฯ กับ นาวาอากาศเอก พรชัย ประสงค์ยืนยง ผู้อำนวยการกองคลังแสงฯ
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

IMG 0291

IMG 0293

IMG 0295

IMG 0300

IMG 0301

IMG 0302

IMG 0303

IMG 0307

IMG 0309

IMG 0312

IMG 0314

IMG 0315

IMG 0320

IMG 0321

IMG 0324

IMG 0325

IMG 0327

IMG 0328

IMG 0329

IMG 0332

IMG 0333

IMG 0335

IMG 0336

IMG 0337

IMG 0338

IMG 0340