พลอากาศโท เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต

 

0001 1

0001 2

0001 3

0001 4

0001 5

0001 6

0001 7

0001 8

0001 9

0001 16

0001 17

0001 20

0001 21

0001 26

0001 34

0001 36

0001 37

0001 39

0001 40